นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ojasnow.com ให้บริการ บาคาร่าเว็บตรง มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเดิมพันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งาน, การตั้งค่าบัญชี, การปรับแต่งการใช้งานระบบ, รวมถึงชื่อ, ที่อยู่อีเมล, ในการให้บริการที่เสนอให้ โดยทั่วไปแล้วกลุ่มบริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวใด ๆ ที่อาจให้คำจำกัดความไว้ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศ

การที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวใด ๆ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมแบบครอบคลุมเพื่อให้กลุ่มบริษัทดำเนินการประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ เพื่อให้คุณสามารถสนุกไปกับเกมส์ออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ ojasnow.com เท่านั้น

ในบางกรณี เราอาจดำเนินการตลาดหรือโฆษณาส่งเสริมบริการ ร่วมกับบุคคลที่สามสำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่เคยใช้ยริการ เราจึงสงวนสิทธิ์ในการยืนยันรับรองกับบุคคลที่สามว่าคุณได้ใช้ยริการกับเราแล้ว และจะอัปเดตและปรับปรุงนโยบายและมาตรการความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ

OKCASINO.com ใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตาม (tracking technologies) เพื่อช่วยให้เก็บข้อมูล เช่น ชนิดของเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้บริการออนไลน์ หน้าที่เข้าชม URL ที่อ้างอิง โดยมีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อการแสดงผลข้อมูลที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ และเพื่อพัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ นอกจากนี้ คุกกี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทสามารถเลือกการโฆษณาหรือข้อเสนอที่ท่านน่าจะสนใจมากที่สุด เพื่อแสดงในขณะที่ท่านใช้บริการออนไลน์หรือ คุณมีสิทธิ์เลือกไม่ให้เราใช้คุกกี้โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราให้คำมั่นว่าจะใช้คุกกี้อย่างมีความรับผิดชอบและในขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้น

ความปลอดภัย

OKCASINO.com ให้วคามสำคัญของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยเหตุนี้ เราได้ลงทุน และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคนิค และทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน อย่างไรก็ดี ท่านรับทราบและยินยอมว่า เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

ข้อมูลส่วนบุคคล

OKCASINO.com ให้ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่ท่านต้องการยกเลิก ไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป เราใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านออกจากระบบ แต่หากมีข้อมูลดังกล่าวที่ยังคงค้างในระบบจากสาเหตุของการบันทึก หรือทำสำเนาไว้ล่วงหน้าของเรา ถือว่าเป็นข้อจำกัดทางเทคโนโลยี และจะไม่ถือว่าเราได้ฝ่าฝืนความประสงค์ของท่านแต่อย่างใด